بادام زمینی روکش دار باربیکیو

126,000 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی

بادام زمینی روکش دار پنیری

59,000 تومان64,000 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی

بادام زمینی روکش دار پنیری رنگی

124,000 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی

بادام زمینی روکش دار پیتزایی

99,000 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی

بادام زمینی روکش دار پیاز و جعفری

60,000 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی

بادام زمینی روکش دار دودی

39,900 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی

بادام زمینی روکش دار فلفلی

39,900 تومان
ترکیبات: مغز بادام زمینی، آرد گندم، نشاسته، روغن گیاهی، شکر، نمک تصویه شده خوراکی، طعم دهنده مجاز خوراکی